Voorwaarden

Vaccinaties:

 1. Elke kat dient ingeënt te zijn tegen katten – en niesziekte en leucose. Alle vaccinaties moeten minstens 4 weken op voorhand toegediend zijn. Het is aanbevolen uw poes te laten chippen.
 2. Elke kat wordt een week voor de opname ontvlooid door de eigenaar, indien dit nog niet door de eigenaar is gebeurd zal het hier gebeuren de dag van de opname, de kosten hiervan vallen ten laste van de eigenaar .
 3. Katers moeten gecastreerd zijn bij aanvang van het verblijf.
 4. Het vaccinatieboekje moet de kat steeds vergezellen en blijft in het pension zolang uw kat er verblijft .
 5. Indien uw huisdier ziek moest worden tijdens zijn/haar verblijf , contacteren wij onmiddellijk onze dierenarts. Eventuele kosten i.v.m. noodzakelijke tussenkomst van de dierenarts dienen door de eigenaar van het huisdier betaald te worden.
 6. Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen en de eigenaar of de contactpersoon zijn onbereikbaar , beslist de dierenarts wat er moet gebeuren.
 7. Uw kat kan geweigerd worden bij aankomst indien deze met een overdraagbare ziekte besmet blijkt te zijn. In dit geval zal het voorschot niet worden terugbetaald .
 8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, ziekte , weglopen of in het ergste geval , overlijden van uw huisdier.
 9. In de prijs is droogvoer inbegrepen.

Speciaal dieëtvoer dient door U meegebracht te worden . Dit verandert echter niets aan de prijs.

Betalingsvoorwaarden:

 1. Bij aanvang van het verblijf dient het volledige bedrag contant betaald te worden van de gereserveerde dagen.
 2. Nieuwe klanten en tijdens schoolvakanties dient een voorschot van 50% van het totale bedrag overgeschreven te worden op onze rekening , het resterend bedrag dient contant betaald te worden.
 3. Bijkomende dagen die tijdens het verblijf worden aangevraagd , worden afgerekend bij het afhalen van uw huisdier. Deze bijkomende dagen zijn enkel toelaatbaar indien er nog plaats vrij is .
 4. Indien U uw huisdier vroeger komt ophalen dan de einddatum vermeld op het inschrijvingsformulier worden de overige dagen niet terugbetaald .
 5. Op zondag is het pension gesloten voor brengen en ophalen. Indien uw huisdier wordt opgehaald maandagochtend voor 10 u wordt deze dag niet aangerekend. Let op, dit geldt enkel voor maandagochtend!!

Annulatie

 1. Voorschotten worden nooit terugbetaald.
 2. Bij het niet opdagen zonder annulatie of annulatie op de dag van aankomst , verplicht de klant zich ertoe het volledige bedrag te betalen . Hiervoor zal een factuur worden opgemaakt die binnen de 10 dagen moet worden betaald .
 3. Enkel bij overlijden van het dier wordt het voorschot terugbetaald.
 4. Indien er wegens een onvoorziene omstandigheid zoals bv. een epidemie of pandemie niet mag gereisd worden blijft het voorschot tegoed staan voor een periode van 1 jaar.
 5. De klant verklaart akkoord te zijn met onze voorwaarden van zodra een reservatie geplaatst wordt.